ESTEC NHẬN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ "NHÀ MÁY SỐ ESTEC" TẠI ĐÀ NẴNG

ESTEC NHẬN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ "NHÀ MÁY SỐ ESTEC" TẠI ĐÀ NẴNG

Chiều ngày 9/2/2018, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức lễ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án “Nhà máy số ESTEC” tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng.

Dự án Nhà máy số ESTEC do công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ điện tự động Biển Đông làm chủ đầu tư. Dự có tổng vốn đầu tư 182 tỷ đồng, tương đương 8 triệu USD, được phân kỳ thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, công ty sẽ thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tự động hóa và công nghệ cao, triển khai trung tâm thực hiện và cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ theo công nghiệp 4.0; thành lập trung tâm đào tạo tự động hóa và công nghệ cao; trung tâm máy tính quản lý dữ liệu số và điện toán đám mây; thiết bị đo lường; thiết bị quan trắc môi trường…

Giai đoạn 2 sẽ đầu tư mở rộng cho các trung tâm nghiên cứu công nghệ cao, thực hiện dự án, đào tạo và quản lý dữ liệu số; mở rộng nhà máy sản xuất và tích hợp sản phẩm ...