Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

KỸ SƯ TỰ ĐỘNG HÓA, PM VÀ R & D

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Tự động hóa, PM và R & D Số lượng: 05 Nơi làm việc: Nhà máy số ESTEC Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021

KỸ SƯ KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021

KỸ SƯ DỰ ÁN

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Dự án Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kinh doanh Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh hoặc chi nhánh Đà Nẵng Thời gian tuyển dụng: 22/09/2021 - 22/10/2021