Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

KỸ SƯ KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Số lượng: 04 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 1/5/2021 - 10/5/2021

KỸ SƯ DỊCH VỤ

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Dịch vụ Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 15/12/2020 - 30/1/2020

Kỹ Sư Dự Án

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Dự Án Số lượng: 04 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 15/12/2020 - 30/1/2020

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kinh doanh Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 15/12/2020 - 30/1/2020