HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH – SPACE KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2019

HỘI NGHỊ TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH – SPACE KHU VỰC ĐÔNG NAM Á 2019

Hội nghị Tự động hóa Quy Trình – SPACe diễn ra vào ngày 06 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Hội nghị SPACe mang lại những thông tin về:
- Cập nhật những cải tiến công nghệ mới trong Ngành công nghiệp sản xuất quy trình
- Giới thiệu về công nghệ bản sao số (Digital Twin) trong Ngành công nghiệp sản xuất quy trình – Từ bước thiết kế tích hợp đến bước vận hành tích hợp
- Tổng quan về an toàn và bảo mật trong hệ thống điều khiển công nghiệp
- Và những cải tiến mới trong công nghệ điều khiển quy trình.