HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG SIEMENS DFPD 2018

HỘI NGHỊ KHÁCH HÀNG SIEMENS DFPD 2018

ESTEC tham dự hội nghị khách hàng thường niên của Ban DF&PD Siemens diễn ra ngày 25-27/10/2018 tại FLC Quy Nhơn.

Hội nghị khách hàng của Ban DF&PD năm nay có chủ đề "Navigate Digital Ecosystem" nhằm hướng tới một hệ sinh thái số cho ngành công nghiệp Việt Nam. ESTEC là một trong số ít đối tác hiện tại của Ban DF&PD Siemens đang hoạt động trong mảng Số Hóa nên đã được mời tham gia trình bày về các hoạt động thực tiễn trong mảng này.

Hội nghị hàng năm là dịp các đối trong cùng hệ thống gặp gỡ sau một năm hoạt động và nhận giấy Chứng nhận Đại lý cho năm tài chính 2019 mới.