MỘT SỐ HỘP SỐ CHO CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT

MỘT SỐ HỘP SỐ CHO CÁC ỨNG DỤNG ĐẶC BIỆT

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

1. Ứng dụng cho máy nghiền công suất lớn 

2. Ứng dụng cho ngành cao su và nhựa

3. Ứng dụng cho ngành tàu biển