HỘP SỐ FLENDER

HỘP SỐ FLENDER

FLENDER (1899) - Thương hiệu phản ánh câu chuyện thành công của 120 năm trong công nghệ truyền động. Trong 80 năm, Flender đã chế tạo hộp giảm tốc và khớp nối chất lượng cao cho các ngành công nghiệp thiết yếu. FLENDER là một trong những thương hiệu tốt nhất trên thị trường trong lĩnh vực truyền động cơ khí, các lĩnh vực liên quan và nắm giữ thị phần trung bình cao nhất.

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết

I. Các ngành công nghiệp sử dụng hộp số

1. Xi măng

cement

2. Đường

3. Giấy

4. Thép

5. Điện