DCS-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN

DCS-HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN

ESTEC cung cấp các giải pháp cho hệ thống điều khiển với quy mô lớn cho nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp như: Dầu khí, Khí thiên nhiên, Xi măng, Phân bón, Hóa chất, Điện...

ESTEC cung cấp các giải pháp cho hệ thống điều khiển với quy mô lớn cho nhiều ứng dụng và ngành công nghiệp như: Dầu khí, Khí thiên nhiên, Xi măng, Phân bón, Hóa chất....

  • Dầu khí

Dự án VSP Project

  • Khí tự nhiên

Messer ASU Hai DuongDự án Messer

  • Xi Măng

Xi Măng Bút Sơn

Xi Măng Bút Sơn

Xi Măng INSEE Thị Vải

Xi Măng INSEE 

  • Hóa Chất

Dự án Synthomer 

  • Điện

Dự án Điện đạm Phu My

  • Consumer Goods