NÂNG CẤP HỆ ĐIỀU KHIỂN CEMAT - INSEE THỊ VẢI

NÂNG CẤP HỆ ĐIỀU KHIỂN CEMAT - INSEE THỊ VẢI

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Trạm nghiền INSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017, 2019, 2020

Chủ đầu tư:Trạm nghiền INSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017,2019, 2020

Phạm vi:Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT

Năm 2017, dự án đã nâng cấp thành công DCS (hệ thống điều khiển phân tán) cho trạm nghiền Thị Vải được xây dựng từ năm 2004, lên phiên bản mới nhất của Siemens DCS với Simatic PCS7 & Cemat V8.2 - một hệ thống điều khiển chuyên dụng cho nhà máy Xi măng với thời gian ngừng hoạt động giảm một nửa.

Năm 2019, cung cấp hộp giảm tốc Flender cho lò quay tại nhà máy Hòn Chông, hỗ trợ nâng công suất lên 10% tại nhà máy.

Trong năm 2021, ESTEC đã thực hiện thay thế hộp giảm tốc 20 năm tuổi của nhà máy Than sang hộp giảm tốc Flender KMP 300 dành cho nhà máy đứng tại nhà máy Hòn Chông.

(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat