HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN ĐỘNG LỰC, HỆ THỐNG THANG, MÁNG CÁP

HỆ THỐNG ĐIỆN - ĐIỆN ĐỘNG LỰC, HỆ THỐNG THANG, MÁNG CÁP

Hệ thống tủ điện đóng cắt trung và hạ thế Hệ thống tủ điện điều khiển động cơ, tủ cấp nguồn Hệ thống thang, máng cáp
  • Hệ thống tủ điện đóng cắt trung và hạ thế
  • Hệ thống tủ điện điều khiển động cơ, tủ cấp nguồn
  • Hệ thống thang, máng cáp

Dự án Thép Việt Úc