TIA PORTAL

TIA PORTAL

TIA Portal - Totaly Intergrated Automation Portal, is a programming software or in other words a flatform, supporting most popular PLCs from small to medium applications of S7-1200, S7-300 to applications. Complex with large scale of S7-1500, S7-400.

Technical assistance

TIA PORTAL

TIA Portal - Totaly Intergrated Automation Portal, là một phần mềm lập trình hay nói cách khác là một flatform, hỗ trợ hầu hết các dòng PLC phổ biến từ những ứng dụng vừa và nhỏ của S7-1200, S7-300 đến các ứng dụng phức tạp với quy mô lớn của S7-1500, S7-400.

Với ưu điểm nổi bậc Tia Portal có thể giúp người dùng tích hợp hệ thống tự động hóa một cách nhanh chóng; rút ngắn thời gian lập trình; tiết giảm chi phí từ một phần mềm duy nhất cho tất cả các tác vụ. Không chỉ vậy Tia Portal còn cho phép truy cập và số hóa toàn bộ quá trình tự động hóa, từ lập kế hoạch, lập trình hệ thống đến minh bạch thông tin trong sản xuất.

+ Giảm thiểu thời gian xây dựng hệ thống nhờ các công cụ mô phỏng.

+ Linh hoạt trong việc làm việc nhóm khi cùng triển khai trên 1 dự án, cho dù các bạn đang làm việc ở bất kỳ nơi nào.

Bên cạnh đó Tia Portal còn một số tính năng khác như:

- Sử dụng lại các dự án trước bằng cách chuyển vào thư viện quản lý, giúp giảm thời gian lập trình cho các dự án tiếp theo.

- Quản lý thông tin, dữ liệu một cách xuyên suốt, liên tục, hỗ trợ người quản lý ra quyết định nhanh chóng.

  • Open communication, easy connection to IT systems, and system integration support such as PLM product lifecycle management software, MES production management software, ERP enterprise resource planning software.

Is the basic software for programming software, configuring and integrating devices and systems. ESTEC engineers have applied the TIA Portal to build automation solutions such as PLC programming, SMI, SCADA, and monitoring interface design.

Accordingly, ESTEC builds solutions for production lines and factories, applying for all industries such as:

  • Building industrial process control systems with PLC cabinets meeting ISO 9001-2015 standards

  • Building automation systems for production lines, factories
  • Integrating automation software, management software.
  • Control system upgrade and digitization.

With a team of experienced engineers in many well-trained industries. ESTEC is confident to be the leading solution provider in the field of automation and digitization in Vietnam. Please contact ESTEC immediately for specific advice suitable to customers' current needs and systems.