Cơ hội nghề nghiệp

Cơ hội nghề nghiệp

KỸ SƯ KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Kinh doanh Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 11/06/2021 - 15/07/2021

NHÂN VIÊN IT

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên IT Số lượng: 01 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 11/06/2021 - 15/07/2021

Kỹ Sư Dịch vụ

Vị trí tuyển dụng: Kỹ Sư Dịch vụ Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 11/06/2021 - 15/07/2021

TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH

Vị trí tuyển dụng: Trưởng nhóm kinh doanh Số lượng: 02 Nơi làm việc: Văn phòng Hồ Chí Minh Thời gian tuyển dụng: 15/12/2020 - 30/1/2020