XHQ – HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THÔNG MINH

XHQ – HỆ THỐNG QUẢN TRỊ SẢN XUẤT THÔNG MINH

Trong nền công nghiệp 4.0, công nghệ số hóa đã trở thành một yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh và tiến đến sản xuất thông minh. Sự tích hợp dữ liệu và thông tin bởi các công nghệ số hóa sẽ là đòn bẩy để các doanh nghiệp xây dựng các hoạt động chính tập trung vào việc tạo ra hoặc tăng thêm giá trị cho sản phẩm (Value Chain).

Đội ngũ nhân viên, kỹ sư, quản lý và lãnh đạo cần nắm bắt được tình hình sản xuất, kinh doanh hiện tại một cách nhanh chóng để kịp thời đưa ra những quyết định quan trọng giúp quản lý hiệu quả, khắc phục các sự cố, cải thiện năng suất và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đó cũng chính là lý do mà “XHQ Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất Thông Minh” đã ra đời nhằm mang đến cho các doanh nghiệp một giải pháp chiến lược mang tính đột phá để tối ưu hóa vận hành sản xuất. Với khung làm việc chung hài hòa giữa các nguồn dữ liệu khác nhau, XHQ cung cấp “trực tuyến” cái nhìn hoàn chỉnh nhất, từ tổng quan đến chi tiết về tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.


XHQ tập hợp thông tin từ nhiều nguồn, phân tích và hiền thị trực quan
 

TỔNG QUAN VỀ XHQ

XHQ Operations Intelligent Software – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất Thông Minh được thiết kế để trích xuất và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau (bao gồm ERP, dữ liệu kho bãi, cơ sở dữ liệu, tài liệu liên quan, lịch sử dữ liệu của quá trình hoạt động, kho thông tin tự động hóa) vào một hệ thống chung. Từ đó, tiến hành phân tích, hiển thị trực quan dữ liệu trên các trang thông tin tổng quan và đưa ra báo cáo cụ thể.

XHQ tổ chức dữ liệu thành một mô hình thông tin và kết hợp các thông tin khác nhau theo từng ngữ cảnh cụ thể để đáp ứng nhu cầu phân tích hoạt động của doanh nghiệp. Bạn có thể làm việc từ nhiều bảng phân tích (Dashboards) được cấu hình sẵn hoặc tùy chỉnh, hoặc chia nhỏ dữ liệu bằng cách sử dụng phương pháp phân tích đa chiều, khối dữ liệu tự động, xếp hạng và cảnh báo, theo dõi tình trạng của từng ban.

Ngoài ra, thông tin có thể được hiển thị bằng nhiều hình thức biểu thị khác nhau, từ biểu đồ cho đến thể hiện dữ liệu trực tiếp.


XHQ tích hợp thông tin từ các hệ thống kinh doanh và dữ liệu từ các nhà máy
 

CÁC CHỨC NĂNG CỐT LÕI CỦA XHQ

- Quản lý hiệu năng (Performance Management) là một mô-đun tùy chọn mở rộng và chức năng này hoạt động dựa trên hệ điều khiển của hệ thống XHQ, với khả năng: thiết lập các mục tiêu, giám sát quá trình và thiết bị, cảnh báo, thông báo, nhật ký điện tử và báo cáo các thay đổi.

Là bộ phần mềm toàn diện hỗ trợ chu kỳ cải tiến liên tục quá trình vận hành của nhà máy, “Quản lý hiệu năng” có cơ sở dữ liệu riêng để lưu trữ dữ liệu cấu hình và kết quả. Tất cả dữ liệu thu thập đều được tích hợp vào giải pháp XHQ. Người dùng cuối thường tương tác với dữ liệu “Quản lý hiệu năng” thông qua các chế độ xem XHQ thông thường.

Để chức năng này có thể hoạt động một cách tối ưu nhất cần phải có các công cụ sau:

+ Quản lý mục tiêu (Target Management) cung cấp khả năng mở rộng để quản lý các mục tiêu và các mốc giới hạn, các KPI của từng hoạt động.

+ Hệ thống thông báo cảnh báo (ANS) dùng để giám sát, theo dõi, phát hiện sự kiện và thông báo tới người dùng. ANS có thể xử lý đến hàng chục nghìn điều kiện khác nhau.
Với mỗi mục tiêu hoạt động doanh nghiệp đặt ra, ANS có khả năng giám sát chúng thông qua các dữ liệu đã thu thập được; từ đó đánh giá tình trạng dựa trên các tham số điều kiện định nghĩa. Chẳng hạn, khi một giá trị nào đó cao hơn mức giới hạn đã đặt ra, hệ thống ANS sẽ phát hiện và đưa ra thông báo cảnh báo cho từng đối tác đã được chỉ định. ANS có thể gửi các thông báo cảnh báo bằng email tới người dùng.

+ Nhật ký điện tử (E-Logs) là một ứng dụng web dành cho người quản lý, người vận hành để nhập (ghi) lại các đánh giá, các ghi chú hoặc báo cáo ca làm việc.
Một eLog là một ghi chú văn bản với tiêu đề, ngày tháng, một số danh mục và một liên kết đến một node (hoặc đường dẫn) trong cây giải pháp XHQ. Các eLog được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu, có thể được truy vấn và cũng được sử dụng trong các khung nhìn XHQ giống như bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác.

- Dịch vụ Báo cáo XHQ (XHQ Reporting Services) là một công cụ bổ trợ cho dịch vụ báo cáo của Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS). Với SSRS, một trang web có thể tạo báo cáo tùy chỉnh của riêng họ, sau đó in, gửi qua email, lưu trữ và xem rộng rãi. Dịch vụ Báo cáo XHQ sử dụng nhà cung cấp dữ liệu là XHQ ADO.NET.

Các màn hình XHQ sử dụng một tập các widget phong phú để xây dựng các hiển thị hấp dẫn trên trang web

Ngoài ra, XHQ cung cấp một hệ thống phân tích dữ liệu chuyên sâu để hoạch định các hoạt động trong tương lai.

- Phân tích hiệu suất (Performance Analytics): Chức năng này có khả năng phân tích chuyên sâu các tập dữ liệu phức tạp.

Phân tích hiệu suất dựa trên Microsoft SQL Server Business Intelligence. Các công cụ phân tích khoa học dữ liệu có thể sử dụng các dữ liệu thu nhập từ module Performance Analytics để thực hiện một số việc:

+ Trích xuất, tính toán, chuyển đổi dữ liệu để đưa ra các hoạch định.

+ Thực hiện các phép tính phức tạp và các hoạt động kết hợp các dữ liệu đến từ nhiều nguồn và xử lý các tập dữ liệu lớn (Big Data).

+ Hợp nhất dữ liệu từ nhiều hệ thống thành một tập dữ liệu duy nhất.

Chẳng hạn, một công ty muốn xây dựng các báo cáo chuyên biệt trên nhiều hệ thống và các nguồn dữ liệu không đồng nhất có thể sử dụng các hàm XHQ tiêu chuẩn để kết nối với các nguồn dữ liệu tại mỗi hệ thống, sau đó sử dụng chức năng Performance Analytics để kéo dữ liệu đã chọn từ các hệ thống XHQ khác nhau, tập hợp dữ liệu hợp nhất, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu.

XHQ hỗ trợ giao thức OData cho phép người dùng cuối thực hiện phân tích với các sản phẩm của bên thứ ba như Microsoft Power BI, Tableau và Qlik, đọc dữ liệu từ XHQ và xây dựng trang tổng quan của riêng họ mà không yêu cầu kỹ năng lập trình.

Với các chức năng vượt trội này, XHQ – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất Thông Minh sẽ giúp các doanh nghiệp giải quyết những khó khăn về số hóa dữ liệu trong sản xuất kinh doanh.

TẠI SAO XHQ LÀ SỰ LỰA CHỌN CỦA NHIỀU DOANH NGHIỆP?

Hệ thống XHQ giúp cấp lãnh đạo luôn được cập nhật và có thể truy cập thông tin kịp thời ngay khi họ cần, tạo điều kiện cho việc đưa ra các quyết định về chiến lược cốt lõi, chiến thuật vận hành hiệu quả dựa trên cơ sở dữ liệu tin cậy mà XHQ đã xử lý.

Các lợi ích thiết thực nhất của XHQ:
1. Số liệu thống nhất trên toàn lĩnh vực hoạt đông.
2. Cho phép truy cập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
3. Khả năng chia sẻ với các tần số khác nhau tùy theo dữ liệu quan trọng, kịp thời trong toàn doanh nghiệp.
4. Truy cập vào các thông tin hiển thị trực quan với nguồn dữ liệu quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt và giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định đúng đắn.
5. Tạo điều kiện giám sát từ xa và hỗ trợ khắc phục sự cố.
6. Đạt được hiệu quả kinh doanh đáng kể thông qua tăng năng suất và giảm chi phí.
7. Lợi nhuận tối đa từ các khoản đầu tư vào thiết bị tự động hóa và IT.
8. Khả năng phát triển cho một nhà máy hay phân tán (Multi-site, distributed), mở rộng cao để triển khai rộng khắp toàn cầu.
9. Tốc độ triển khai giải pháp nhanh chóng và linh hoạt đáp ứng nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.
ỨNG DỤNG HỆ THỐNG XHQ VÀO QUẢN TRỊ SẢN XUẤT

XHQ được thiết kế phù hợp với nhu cầu đặc thù của các ngành công nghiệp quy trình, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại về an ninh và CNTT, đồng thời cho phép dễ dàng truy cập tới các hệ thống khác và dữ liệu lịch sử. Phần mềm này dễ cài đặt và sử dụng, có khả năng tùy chỉnh cao và thích nghi với nhu cầu của từng doanh nghiệp.

XHQ đã được triển khai thành công trong nhiều ngành công nghiệp như: lọc dầu, sản xuất dầu khí, hóa chất, khai thác, xi măng, chế biến khoáng sản, điện, thực phẩm và đồ uống, xử lý nước và dược phẩm.

Ứng dụng XHQ vào quản trị vận hành sản xuất sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tổng hợp, tổ chức, phân tích và theo dõi quá trình hoạt động hàng ngày, giúp hiểu một cách rõ ràng về hiệu quả hoạt động, đánh giá doanh nghiệp, đánh giá hiệu suất và phát hiện các vấn đề, đồng thời tìm ra các cơ hội để phát triển.

XHQ cung cấp trực tuyến cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết về quá trình vận hành sản xuất

ESTEC là đối tác chính thức của Siemens tại Việt Nam về tư vấn, xây dựng hệ thống XHQ – Hệ thống Vận Hành Sản Xuất Thông Minh.
Với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp và được đào tạo bài bản, chuyển giao công nghệ từ các chuyên gia của Siemens, ESTEC tự tin là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu cho Hệ thống XHQ. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn chi tiết.

https://www.youtube.com/watch?v=srn3EEJBQ1c