PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM HỆ TRUYỀN THÔNG

PHẦN CỨNG & PHẦN MỀM HỆ TRUYỀN THÔNG

ESTEC cung cấp phần cứng và phần mềm cho hệ truyền thông:

- Industrial switches (Scalance), 

- Simatic NET

- Module truyền thông (Communication Modules)

- Cáp truyền thông PROFIBUS, PROFINET và phụ kiện

Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết