LỄ KÝ KẾT THOẢ THUẬN GIỮA CÔNG TY ESTEC & TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

LỄ KÝ KẾT THOẢ THUẬN GIỮA CÔNG TY ESTEC & TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

Nhằm mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức,doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn ngành nghề, tuyển dụng việc làm, sáng ngày 17/05/2019 tại phòng Hội thảo công ty Estec đã có buổi KÝ KẾT THOẢ THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ GIỮA CÔNG TY ESTEC & TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG THẮNG. Đây là chương trình hỗ trợ đào tạo, thực tập, tư vấn nghề nghiệp và tuyển dụng dài hạn, dành riêng cho sinh viên trong lĩnh vực tự động hóa và số hóa.