HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH

HỘI THẢO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT KINH DOANH

  • Thời gian: 13:30 – 17:00, ngày 22/12/2020.
  • Địa điểm: Lô A17, tòa nhà BQL khu CNC, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng.

           Thông qua hội thảo, Ban quản lý KCNC Đà Nẵng sẽ phổ biến một số quy định đến các doanh nghiệp, và công ty ESTEC sẽ trình bày các giải pháp về Mô Hình Nhà Máy Thông Minh ứng dụng công nghệ 4.0, Hệ thống lập kế hoạch sản xuất tự động, Số hóa dữ liệu và quản trị sản xuất thông minh.

Tải tài liệu hội thảo tại đây:

Chủ đề : Mô hình nhà máy thông minh ứng dụng công nghệ 4.0

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dEHuIZJg-a6aa0D0EqXjH6zfPdhJsaww

Chủ đề: Số hóa dữ liệu và quản trị sản xuất thông minh

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1q19i58hZrGHUnBdMdms6NHdduCj2BpXJ

Chủ đề: Hệ thống lập kế hoạch sản xuất tự động

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nHAWmOF-PGFtCAVcfsgnqlt-cjvFp98s