ESTEC THAM DỰ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM 2019

ESTEC THAM DỰ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP VÀ SẢN XUẤT VIỆT NAM 2019

Tại triển lãm ESTEC giới thiệu nhiều sản phẩm và cập nhập xu hướng mới trong lĩnh vực tự động hóa của Việt Nam. ESTEC cung cấp thông tin về xu hướng thị trường thiết bị điện bao gồm một số lĩnh vực như:

  • Giải pháp hệ thống tự hóa nhà máy và qui trình công nghiệp PLC-SCADA, DCS
  • Giải pháp về số hóa XHQ, quản lý sản xuất MES, lập kế hoạch sản xuất tự động Preactor
  • Giải pháp quản lý năng lượng PMS
  • Giải pháp thiết bị truyền động cơ khí, hộp giảm tốc, biến tần, động cơ
  • Giải pháp thiết bị đo lường, cân công nghiệp