11

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

HỆ THỐNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

ESTEC là đối tác tích hợp hệ thống của công ty HORIBA tại Việt Nam về hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục, quan trắc nước thải và hệ thống đo chất lượng môi trường xung quanh.

ESTEC cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực môi trường bao gồm:

  • Tư vấn, thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải và hệ thống đo chất lượng môi trường theo QCVN và thông tư của Bộ Tài nguyên Môi trường.
  • Cung cấp thiết bị đo, phần tích môi trường phù hợp với thông tin ứng dụng và yêu cầu từ khách hàng.
  • Cung cấp dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành và bảo trì hệ thống quan trắc

​1. Trạm quan trắc không khí tự động (Air Quality Monitoring System - AQMS)

Trạm quan trắc không khí tự động (AQMS) là thiết bị để đo tốc độ gió, hướng, các thông số thời tiết khác, nồng độ các chất ô nhiễm không khí (như SO2, NOx, CO, O3, THC v.v...), và các mục cụ thể khác liên tục quanh năm. Thiết bị AQMS di động cũng có thể tùy chỉnh để theo dõi nhiều trang trạm thông qua một hệ thống.

2. Trạm quan trắc chất lượng nước (Water Quality Monitoring System - WQMS)

Trạm quan trắc chất lượng nước (WQMS) là thiết bị để đo các chất gây ô nhiễm như đo nồng độ oxy (COD-Chemical Oxygen Demand – nhu cầu oxy hóa học) là lượng oxy cần thiết để oxy hóa các hợp chất hóa học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ , phosphates tổng (TP), Nitơ tổng (TN), v.v... các thông số theo yêu cầu được tùy chỉnh từng loại nhà máy và quy định về xả thải.

3. Trạm quan trắc khí thải tự động (Continuous Emission Monitoring System - CEMS)

Trạm quan trắc khí thải tự động (CEMS) là thiết bị để  lưu lượng, bụi, nồng độ  các chất gây ô nhiễm trong không khí (như SO2, NOx, CO v.v...) và các chất ô nhiễm khác theo yêu cầu.

Các thông số khác tùy thuộc vào các loại trạm khác nhau.

4. Hệ thống tích hợp phân tích quy trình (Process Analyzer System)

Hệ thống tích hợp phân tích quy trình là thiết bị để đo lường các thông số cần thiết như hydrocacbon để giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất. Máy phân tích là lựa chọn đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng.

Tư vấn giải pháp miễn phí cho bạn
(+84) 28 8886 8799 Để lại lời nhắn Facebook chat Facebook chat