Dự án Tham khảo

Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT - INSEE Thị Vải

Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT - INSEE Thị Vải

Chủ đầu tư: Trạm nghiền INSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT

Xem thêm
Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Địa điểm: Tân Rai, Lâm Đồng

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi: Nâng cấp hệ tự động Simatic PCS7 phân xưởng khí hóa than

Xem thêm
Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Chủ đầu tư: Thép Việt Úc

Địa điểm: Hải Phòng

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi: Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC

Xem thêm
Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Chủ đầu tư: Total

Tổng thầu: TTCL

Năm thực hiện: 2017

Địa điểm: Gò Dầu, Đồng Nai

Phạm vi: Nâng cấp hệ thống chiết gas

Xem thêm
Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Chủ đầu tư: GreenFeed
Địa điểm: Vĩnh Long
Năm: 2018
Phạm vi: Hệ điều khiển S7-1500 lập trình bằng TIA Portal cho dây chuyền sản xuất cám; Cung cấp phần mềm và giải pháp tự động hóa vận hành sản xuất.
 

Xem thêm
Máy khuấy trộn 05ton PERSONAL CARE PLANT  – UNILEVER

Máy khuấy trộn 05ton PERSONAL CARE PLANT – UNILEVER

Chủ đầu tư: Unilever 
Địa điểm: Nhà máy Personal Care - Củ Chi, TP. HCM
Năm: 2014-2015
Phạm vi: Tủ điện MCC, Tủ điều khiển trung tâm và tủ điều khiển tại chỗ

Xem thêm
Hệ thống an toàn & Hệ thống cháy và khí ga - STN CLJOC

Hệ thống an toàn & Hệ thống cháy và khí ga - STN CLJOC

Chủ đầu tư: Cửu Long JOC

Nhà thầu: PVDT

Năm: 2014

Phạm vi: Hệ thống an toàn và hệ thống phòng cháy gas cho máy phát điện tại dàn STN

Xem thêm
Cung cấp hệ thống điều khiển an toàn - Synthomer

Cung cấp hệ thống điều khiển an toàn - Synthomer

Chủ đầu tư: Synthomer
Địa điểm: Khu CN Sóng Thần, Bình Dương
Năm thực hiện: 2017
Phạm vi:  Tủ điều khiển PLC An toàn

Xem thêm
Home Care Liquid Phase 3 - Unilever

Home Care Liquid Phase 3 - Unilever

Chủ đầu tư: Unilever
Địa điểm: Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Năm: 2014-2015
Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển mẻ và DCS tại nhà máy Personal Care

Xem thêm
Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Chủ đầu tư:Tetra Pak
Nhà thầu: Siemens
Địa điểm: Bình Dương

Năm: 2018
Phạm vi: Cung cấp lắp đặt chương trình điều khiển tòa nhà BMS và thiết bị đo lường

Xem thêm
Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy  YKK

Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy YKK

Chủ đầu tư: YKK
Nhà thầu: Kobelco
Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm: 2016
Phạm vi: Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển tự động và tủ điều khiển truyền động MCC cho trạm xử lý nước thải 

Xem thêm
Hệ tự động PLC & SCADA - DAP 2

Hệ tự động PLC & SCADA - DAP 2

Chủ đầu tư:  Nhà máy DAP 2 Lào Cai
Địa điểm:       Lào Cai
Nhà thầu:      TVC
Năm:              2014
Phạm vi:        Hệ điều khiển cho trạm nước khử khoáng
Xem thêm
Hệ điều khiển PCS7 - Messer

Hệ điều khiển PCS7 - Messer

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

Địa điểm: Hải Dương

Năm thực hiện: 2015-2016

Phạm vi: Hệ điều khiển PCS7

Xem thêm
Hệ điều khiển DCS và CEMAT - Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Hệ điều khiển DCS và CEMAT - Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Chủ đầu tư: Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Địa điểm: Kim bảng, Hà Nam
Năm thực hiện: 2016
Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển PCS7 và CEMAT3 lên PCS7 và CEMAT9; Nâng cấp hệ thống cân băng định lượng và cân lưu lượng cho dây chuyền 1.

Xem thêm
Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Chủ đầu tư: Total

Tổng thầu: TTCL

Năm thực hiện: 2017

Địa điểm: Gò Dầu, Đồng Nai

Phạm vi: Nâng cấp hệ thống chiết gas

Xem thêm
Hệ thống an toàn & Hệ thống cháy và khí ga - STN CLJOC

Hệ thống an toàn & Hệ thống cháy và khí ga - STN CLJOC

Chủ đầu tư: Cửu Long JOC

Nhà thầu: PVDT

Năm: 2014

Phạm vi: Hệ thống an toàn và hệ thống phòng cháy gas cho máy phát điện tại dàn STN

Xem thêm
Hệ điều khiển PCS7 - Messer

Hệ điều khiển PCS7 - Messer

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

Địa điểm: Hải Dương

Năm thực hiện: 2015-2016

Phạm vi: Hệ điều khiển PCS7

Xem thêm
Cung cấp hệ thống điều khiển an toàn - Synthomer

Cung cấp hệ thống điều khiển an toàn - Synthomer

Chủ đầu tư: Synthomer
Địa điểm: Khu CN Sóng Thần, Bình Dương
Năm thực hiện: 2017
Phạm vi:  Tủ điều khiển PLC An toàn

Xem thêm
Hệ tự động PLC & SCADA - DAP 2

Hệ tự động PLC & SCADA - DAP 2

Chủ đầu tư:  Nhà máy DAP 2 Lào Cai
Địa điểm:       Lào Cai
Nhà thầu:      TVC
Năm:              2014
Phạm vi:        Hệ điều khiển cho trạm nước khử khoáng
Xem thêm
Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT - INSEE Thị Vải

Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT - INSEE Thị Vải

Chủ đầu tư: Trạm nghiền INSEE Thi Vai

Địa điểm: Phu My, Ba Ria Vung Tau

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển CEMAT

Xem thêm
Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Nâng cấp Simatic PCS7 - Nhôm Lâm Đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Địa điểm: Tân Rai, Lâm Đồng

Năm thực hiện: 2017

Phạm vi: Nâng cấp hệ tự động Simatic PCS7 phân xưởng khí hóa than

Xem thêm
Hệ điều khiển DCS và CEMAT - Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Hệ điều khiển DCS và CEMAT - Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Chủ đầu tư: Nhà máy Xi măng Bút Sơn Vicem

Địa điểm: Kim bảng, Hà Nam
Năm thực hiện: 2016
Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển PCS7 và CEMAT3 lên PCS7 và CEMAT9; Nâng cấp hệ thống cân băng định lượng và cân lưu lượng cho dây chuyền 1.

Xem thêm
Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC - Thép Việt Úc

Chủ đầu tư: Thép Việt Úc

Địa điểm: Hải Phòng

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi: Hệ thống tủ điều khiển tự động và truyền động MCC

Xem thêm
Máy khuấy trộn 05ton PERSONAL CARE PLANT  – UNILEVER

Máy khuấy trộn 05ton PERSONAL CARE PLANT – UNILEVER

Chủ đầu tư: Unilever 
Địa điểm: Nhà máy Personal Care - Củ Chi, TP. HCM
Năm: 2014-2015
Phạm vi: Tủ điện MCC, Tủ điều khiển trung tâm và tủ điều khiển tại chỗ

Xem thêm
Home Care Liquid Phase 3 - Unilever

Home Care Liquid Phase 3 - Unilever

Chủ đầu tư: Unilever
Địa điểm: Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
Năm: 2014-2015
Phạm vi: Nâng cấp hệ điều khiển mẻ và DCS tại nhà máy Personal Care

Xem thêm
Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Hệ điều khiển S7-1500 dây chuyền sản xuất thức ăn gia súc - GreenFeed

Chủ đầu tư: GreenFeed
Địa điểm: Vĩnh Long
Năm: 2018
Phạm vi: Hệ điều khiển S7-1500 lập trình bằng TIA Portal cho dây chuyền sản xuất cám; Cung cấp phần mềm và giải pháp tự động hóa vận hành sản xuất.
 

Xem thêm
Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Chương trình điều khiển và thiết bị đo lường BMS - Tetra Pak

Chủ đầu tư:Tetra Pak
Nhà thầu: Siemens
Địa điểm: Bình Dương

Năm: 2018
Phạm vi: Cung cấp lắp đặt chương trình điều khiển tòa nhà BMS và thiết bị đo lường

Xem thêm
Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy  YKK

Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy YKK

Chủ đầu tư: YKK
Nhà thầu: Kobelco
Địa điểm: Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm: 2016
Phạm vi: Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển tự động và tủ điều khiển truyền động MCC cho trạm xử lý nước thải 

Xem thêm
Sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền Xi Măng Hà Tiên 1 Phú Hữu

Sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền Xi Măng Hà Tiên 1 Phú Hữu

Chủ đầu tư: Xi Măng Hà Tiên 1

Địa điểm: Phú Hữu, TP. Hồ Chí Minh

Năm thực hiện: 7/2016

Xem thêm
Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa

Nhà thầu: Siemens EM

Năm thực hiên: 2018

Phạm vi: Cung cấp dịch vụ tinh lọc dầu cho máy biến thế

Xem thêm
Đào tạo lập trình phần mềm SIMATIC PCS7 - CLJOC

Đào tạo lập trình phần mềm SIMATIC PCS7 - CLJOC

Chủ đầu tư: Cuu Long JOC
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Năm: 2016
Phạm vi: Đào tạo lập trình phần mềm SIMACTIC PCS7

Xem thêm
Đào tạo lập trình phần mềm SIMATIC PCS7 - CLJOC

Đào tạo lập trình phần mềm SIMATIC PCS7 - CLJOC

Chủ đầu tư: Cuu Long JOC
Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
Năm: 2016
Phạm vi: Đào tạo lập trình phần mềm SIMACTIC PCS7

Xem thêm
Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ

Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa

Nhà thầu: Siemens EM

Năm thực hiên: 2018

Phạm vi: Cung cấp dịch vụ tinh lọc dầu cho máy biến thế

Xem thêm
Sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền Xi Măng Hà Tiên 1 Phú Hữu

Sửa chữa hộp giảm tốc máy nghiền Xi Măng Hà Tiên 1 Phú Hữu

Chủ đầu tư: Xi Măng Hà Tiên 1

Địa điểm: Phú Hữu, TP. Hồ Chí Minh

Năm thực hiện: 7/2016

Xem thêm
Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Chủ đầu tư:  Đường Việt Nam
Địa điểm:      Khánh Hòa
Năm:             2018
Phạm vi:       Cấp và lắp đặt hệ thống phân thích khí cho ông khói

Xem thêm
Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất AGC
Địa điểm:     Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm:             2016
Phạm vi:      Cung cấp lắp đặt hệ điều khiển cho bộ phân tích khí Oxy (COD)
 

Xem thêm
Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất AGC
Địa điểm:     Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm:             2016
Phạm vi:      Cung cấp lắp đặt hệ điều khiển cho bộ phân tích khí Oxy (COD)
 

Xem thêm
Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Hệ thống phân tích khí cho ống khói - Đường Việt Nam

Chủ đầu tư:  Đường Việt Nam
Địa điểm:      Khánh Hòa
Năm:             2018
Phạm vi:       Cấp và lắp đặt hệ thống phân thích khí cho ông khói

Xem thêm