Đào tạo

Đào tạo Tia-Portal cho GreenFeed

Đào tạo Tia-Portal cho GreenFeed

11/06/2018

23/11/2017, ESTEC phối hợp với Siemens DFPD tổ chức đạo tạo về Tia-portal cho nhân viên công ty Thức ăn Gia súc GreenFeed.

Xem thêm
Đào tạo SIMATIC PCS7 cơ bản cho Nhôm Lâm Đồng

Đào tạo SIMATIC PCS7 cơ bản cho Nhôm Lâm Đồng

06/07/2018

9/6/2017 ESTEC tổ chức khóa đào tạo cơ bản về SIMATIC PCS7 cho các nhân viên của công ty Nhôm Lâm Đồng.

Xem thêm
TUW 2017 - Khóa học cập nhật kỹ thuật SIMATIC PCS7 V9.0

TUW 2017 - Khóa học cập nhật kỹ thuật SIMATIC PCS7 V9.0

17/10/2018

14/8/2017 - Kỹ sư của ESTEC - Nguyễn Tiến Đạt và Nguyễn Văn Thành đã tham gia khóa học cập nhật về SIMATIC PCS7 V9.0 do Siemens tổ chức tại SIEMENS Singapore.

Xem thêm
Khóa học cấp chứng chỉ Nhà Cung cấp Giải Pháp của Siemens

Khóa học cấp chứng chỉ Nhà Cung cấp Giải Pháp của Siemens

17/10/2018

15-18/5/2018 - Kuala Lumpur, Malaysia, 3 kỹ sư của ESTEC (Lê Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Thành và Nguyễn Minh Nguyên) đã tham dự và đạt chứng chỉ Nhà Cung cấp Giải p...

Xem thêm