Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy YKK

Hệ điều khiển cho trạm xử lý nước thải - Nhà máy YKK

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: YKK
Nhà thầu: Kobelco
Địa điểm:Nhơn Trạch, Đồng Nai
Năm:2016
Phạm vi:Cung cấp, lắp đặt tủ điều khiển tự động và tủ điều khiển truyềnđộng MCC cho trạm xử lý nước thải