Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Nâng cấp hệ thống chiết gas - Total

Giải pháp Điện - Tự động hóa

Chủ đầu tư: Total

Tổng thầu: TTCL

Năm thực hiện: 2017

Địa điểm: Gò Dầu, Đồng Nai

Phạm vi: Nâng cấp hệ thống chiết gas