Dự án Outspan

Chủ đầu tư: CafeOutspan

Địa điểm: Long An

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi: ESTEC thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, chạy thử, nghiệm thu hệ thống quan trắc khí cho lò hơi 2 &3

 Theo quy định của thông tư 24 của BTNMT và nghị đinh 40  của chính phủ về Thi hành luật bảo vệ môi trường, nhà máy cần phải có hệ thống quan trắc khí thải tự động và liên tục. Tám thông số cố định cần quan trắc bao gồm: Lưu lượng, Nhiệt độ, áp suất, nồng độ bụi, NOx, CO, SO2, O2. Dữ liệu phải được truyền theo phương thức FTP tới máy chủ của Sở TNMT theo thời gian thực.

Yêu cầu đặt ra cho ESTEC là:

  • Thiết kế, thi công hệ thống quan trắc khí cho lò hơi 2 &3 hoạt động ổn định, truyền tín hiệu liên tục đến sở TNMT.
  • Thiết bị phải đảm bảo độ chính xác theo yêu cầu của thông tư 24.
  • Dựa vào các thông số đo đạc nhà máy có thể tối ưu hóa sản xuất.
  • Giảm thiểu thời gian bảo trì bảo dưỡng hệ thống

Với kinh nghiệm từ những dự án liên quan, ESTEC đã thực hiện thành công dự án, số liệu đạt độ chính xác yêu cầu, được sở nghiệm thu và cho phép hệ thống đưa vào vận hành chính thức.

Sự thành công của dự án này, ESTEC tiếp tục được Công ty TNHH Cafe Outspan Việt Nam lựa chọn là đối tác cung cấp hệ thống tương tự cho lò hơi 16t, đảm bảo toàn bộ hệ thống khí thải của nhà máy được quan trắc và kiểm soát khí thải theo đúng luật định.