Dự án Outspan

Chủ đầu tư: CafeOutspan

Địa điểm: Long An

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi: ESTEC thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công, chạy thử, nghiệm thu hệ thống quan trắc khí cho lò hơi 2 &3