Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Hệ điều khiển cho bộ phân tích khí oxy COD - AGC

Giải pháp Đo lường công nghệ

Chủ đầu tư: Công ty Hóa chất AGC
Địa điểm: Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm: 2016
Phạm vi: Cung cấp lắp đặt hệ điều khiển cho bộ phân tích khí Oxy (COD)