Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Lọc dầu máy biến thế - Điện Phú Mỹ BOT

Dịch vụ Công nghiệp

Chủ đầu tư:Công ty Điện lực TNHHBOT Phú Mỹ

Địa điểm:Phú Mỹ, Bà Rịa

Nhà thầu: Siemens EM

Năm thực hiên:2018

Phạm vi:Cungcấp dịch vụ tinh lọc dầu cho máy biến thế