Dự án TetraPark

Chủ đầu tư: Tetra Laval Group

Địa điểm: Bình Dương

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi: ESTEC thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống BMS và thiết bị đo lường cho hệ thống BMS