Dự án TetraPark

Chủ đầu tư: Tetra Laval Group

Địa điểm: Bình Dương

Năm thực hiện: 2018

Phạm vi:

  • Cung cấp tủ điều khiển và các gói thiết bị đo lường cho hệ thống BMS
  • Ứng dụng giải pháp i4Scada và i4Energy của WebFactory cho hệ thống điều khiển và hệ thống giám sát năng lượng của nhà máy. Đặc biệt, hệ thống phân tích sử dụng năng lượng cần đạt được bộ tiêu chuẩn của LEED
  • Xây dựng hệ điều khiển trên dựa trên thiết bị S7-1500 lập trình trên Tia Portal, giải pháp tích hợp toàn diện của Siemens.

Với yêu cầu thời gian gấp rút, số lượng thiết bị đo lường đa dạng chủng loại. Bên cạnh đó các giải pháp Scada và giải pháp quản lý năng lượng của WebFactory gần như rất mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, với tinh thần làm việc chuyên nghiệp, kiến thức chuyên môn vững vàng, các kỹ sư đã nhanh chóng làm quen với phần mềm, thực hiện triển khai thành công dự án và bàn giao đúng thời gian đã đưa ra.

Sự thành công của dự án TetraPak một lần nữa khẳng định năng lực của đội ngũ ESTEC trong vai trò nhà tích hợp, cung cấp các giải pháp tự động hóa, đo lường.