Local control station

Chủ đầu tư: Doosan Vina

Địa điểm: Quảng Ngãi

Năm thực hiện: 2019

Phạm vi: ESTEC thi công, lắp đặt hệ thống tủ điện